Hình trên mạng, ám đời thường

Posted: 17/07/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

1.
Em bơi như thể kình ngư
lên bờ nghe lạnh mỏi nhừ suối khe
mặt nghiêm hàng lộ không che
ma-dzê-in nọ ai dè china

bá tánh không ngớt kêu la
đặc khu bành trướng mả cha sự đời
một bức ảnh nói ngàn lời
tội danh phảm cảm nắm nhời ninh tinh

Việt Nam làm được cây đinh?
môi hở răng lạnh làm thinh cho lành?
ai sang triều cống Tàu. dành
trôn đây lễ vật tập tành chuộc cha

ngục trung nhật ký chửa tha
định ra vai vế rõ ta sếp sòng

buồn dâng lệ thuỷ xót lòng
ngất ngư cá lội ngược dòng hoá long?
hồ chứa mưa con nước ròng
thả câu nước đục a tòng đám lu.

2.
Cho anh cầm cái lon, cô
ca hồi mô khát tình bồ lê rô

3.
Năm đô la lớn bao dường?
Sao anh còn ngại giữa đường chết trân
Phí chia tay đóng một lần
Xót tiền thì hãy bần thần lộn lui.

4.
Chồng vô nằm viện lặt lìa
Chuyển sang khu khác sẵn thìa muỗng hơn
Đau thấu trời chẳng ba lơn
Khai gãy tay trái chân hờn mũi khoan
Ba ngày tính kế bồi hoàn
Tứ chi thương tật cường toan lệ trào
Vợ vào thăm chỉ thì thào
Toàn tập sứt mẻ chó nào mà ưa!

5.
Trời đổ mưa sai quy trình
Hành cơn lũ lụt một mình lu ngăn.

6.
Ông Võ văn Thưởng nói rằng:
“Với internet cầm bằng lộ xa
Cho phép là quyền của ta
Mấy làn xe chạy phân ra rõ ràng”.
Tuyên giáo trung ương đã bàn
Đưa lời khẳng định đỏ vàng trắng đen.

7.
Tôi nay chót dại một lời
Bày trò thi phú giả nhời dở hơi
Không dè bằng hữu ở đời:
Rượu bia thì được đừng mời thơ đau
Chuồn chuồn cắn rốn lặn sâu?
Hay trơ trán bóng cầm câu đợi thời?

Hồ Đình Nghiêm
13/7/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.