Tình mẹ

Posted: 17/07/2019 in Âm Nhạc, Lê Thị Bích Vân, Liên Bình Định, Thơ

Liên Bình Định

Mẹ và Con – Lê Thị Lựu

Thơ: Lê Thị Bích Vân; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.