Chẳng tham

Posted: 18/07/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

chẳng tham ruộng cả ao liền
chỉ tham cái bút cái nghiên anh đồ
lấy ai chớ lấy học trò
dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
“ca dao kèo”
dăm ba chữ chi hồ giả giã
nghêu ngao trích cú tầm chương
nhai văn nhá chữ 
nói thì nhiều ngang ve sầu tháng hạ
trói gà không chặt gà chạy mất
việc nhà thì nhác
việc chú bác thì siêng
toàn chuyện vác ngà voi
ở không làm toàn chuyện thừa
quay đi quẩn lại
toàn một lũ sĩ phu nói phét

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.