Viết trong cơn đau

Posted: 22/07/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Hạ sườn phải nhói đau
Dấu hiệu của lá gan bất ổn
Lá gan ta quá nhiều lần thương tổn
Bởi bọn văn nô, bồi bút đánh hội đồng
Lá gan ta quá nhiều lần khốn đốn
Bởi đám triều đình bán nước buôn dân
Lá gan ta cũng nhiều lần lồng lộn
Thách thức giặc ngoại xâm, khiêu chiến lũ gian thần

Lá gan ta là gan của Rồng
Kết hợp với Tiên thành con Hồng cháu Lạc
Lá gan một đời không ở bạc
“Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”
Lá gan đương đầu cùng cái ác
Bằng tinh thần bất khuất Quang Trung
Mãn Thanh xưa, Bắc Kinh giờ vẫn vậy
Lá gan Bạch Đằng thành rừng cọc nhọn Biển Đông

Bởi vậy trời bắt ta đau gan
Mượn lá gan mà coi ta thử thách
Đau từ mạn sườn lan sang đến nách
Cái đau chung của dân tộc đói nghèo
Cái đau chung của thời kỳ mạt pháp
Bầy cừu trước miệng hùm beo
Cũng may ta gan vàng dạ sắt
Cơn đau mới đó bay vèo…

19-7-2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.