Nghĩ về cái lu

Posted: 24/07/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

xưa thời mù
ti-vi, tủ lạnh chạy đầy đường
biết cũng giả câm, giả điêc
giờ quá độ
facebook, twitter…
cả tỉ người dùng
3, 4 triệu cái lu
chống ngập
nên cười hay khóc?

hết bà rồi tới ông tiến sĩ
thi đua chống ngập
theo kinh nghiệm dân gian
lu ơi là lu
vây quanh nhà
vây quanh phố

thành phố này đã một lần thay tên
nhiều con đường đã một lần đổi họ
giờ tự hào
hay muối mặt
ca bài ca chung sống với lu

xin hỏi ông bà tiến sĩ* bưng bô
mưa vài tháng
lu để quanh năm
từ trong nhà ra tới mặt đường
thành phố nhìn từ trên cao
còn giống con giáp nào?

Nguyễn Hiền

(*) Tiến sĩ Nguyễn văn Dũng, người tiên phong ủng hộ dự án dùng lu chống ngập (nguồn kênh 13)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.