Có phải em

Posted: 26/07/2019 in Âm Nhạc, Duy Minh, Nguyễn Hồng Ân, Thơ, Trần Đức Phổ

Nguyễn Hồng Ân


Thiếu Nữ trên Cánh Đồng
Lê Thị Lựu

Thơ: Trần Đức Phổ; Nhạc: Nguyễn Hồng Ân; Tiếng hát: Duy Minh
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Trần Đức Phổ gửi bản ký âm và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.