Đêm ở phi trường

Posted: 31/07/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Đêm nay nghỉ ở phi trường
Đời hun hút mộng, đêm suông bóng đời.
Nửa khuya nghe bước ngược xuôi
Đi-về vạn nẻo buồn vui muôn trùng.

Nỗi niềm riêng, cảnh tình chung
Con tàu đã lỡ chuyến cùng nước mây.
Đời khuya, quá nửa khuya nay,
Hình nầy với bóng, ta nầy với đêm.

Ngoài kia sương khói trăm miền
Trăng nghiêng bóng xuống cánh chim giang hồ.
Thế rồi, đời vẫn tung hô,
Thế rồi, ta vẫn lên bờ về xuôi.

Thế rồi, và thế rồi thôi!
Cung đàn còn nhịp, thơ đời còn hương.
Nếu không đếm bước tha phương
Thì đâu cảm nỗi vui buồn thế nhân!

Atlanta, tháng 7. 2019.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.