Lời kinh nào?

Posted: 01/08/2019 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
(Ngẫu hứng tặng Hoàng Ân)

Sự hư không của hư không đều… Hư Không…
(Vua Sa-Lô-Môn)

Khi đàn én lượn quanh vòm xanh
Tự ngỡ mình kéo mùa xuân đến
Chờ tàn đêm gà mới gáy sáng
Gà ngỡ nhờ gà nắng mới lên

Chuyện hôm nay em tôi đổi mới
Là lối mòn chìm nổi hôm qua
Mầm non không già rồi cỗi
Khi trời đất xoay vần bao la ?

Con người ta quả là cát bụi
Nên rũ nhau lầm lũi đi về…
Bài kệ nào không ôm dâu bể
Lời kinh nào gánh xuể bến mê…?

Ngoài đấng thánh quyền năng Thiên Đế
Mọi sự đều hệ lụy tồn vong
Càng tranh đua được thua… máu lệ
Đời chỉ còn bể khổ hư không!?

Sông Cửu
Tháng 7/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.