Nôn nao | Một chỗ có thật

Posted: 01/08/2019 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Nôn nao

trời lao xao, đất lao xao, rừng lá lao xao
lao xao như lau sậy oằn mình trong gió
lao xao như tiếng vỗ cánh vang dội làng cò
lao xao như những con sóng vỡ từ bờ xa

lao xao như mưa lũ thoát đập tràn đồng
lao xao như sắc màu máu me, diêm dúa
lao xao như hình và bóng xô đẩy
giành giật giấc ngủ đêm qua

lao xao như tháng ngày chờ đợi
lao xao như nao nức đợi mẹ về
lao xao như đợi ngày người tới
lao xao như một ngày nôn nóng

rạng đông, rạng đông ơi,
nghe đây niềm rạo rực
khơi lại than hồng âm ỉ nung đốt ruột gan
rạng đông, rạng đông ơi,
sao đêm đen ù lì vẫn miên man?

 

Một chỗ có thật

ở đây nếu tường có tai ̶
tường thà điếc
ở đây nếu tường có mắt ̶
tường thà đui
ở đây nếu tường có miệng ̶
tường thà câm
giữa bốn vách
trong hỗn mang nhếch nhác
ngày vướng đêm
hai tay ôm choàng
tiếng khóc không lời
tiếng khóc vời vợi lên trời
trong âm vọng văng vẳng
trong nhếch nhác hỗn mang
dưới cái bóng vĩ đại của nhật thực
địa ngục có thật
địa ngục là đây

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.