Lạc nhạn Chiêu Quân

Posted: 14/08/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

nước yếu quân thua phải cống Hồ
đời phiền hơn những miếng cau khô
mấy mái lầu cong thềm cung lạnh
tàn đời theo hạ nắng thu mưa

ai biết hồng nhan thường bạc mệnh
giai nhân đỏng đảnh kiếp tài nhân
lãnh cung vĩnh viễn thua láng hết
oan nghiệt đeo theo đũng hồng quần

một gái ra đi ngút bãi xa
gò hoang nắm đất mấy sơn hà
nửa trước đóng xong vai tù tội
nửa sau dạt cánh nhạn sang Hồ

cố quận mẹ cha tóc trắng mây
phận con viễn xứ nửa vàng phai
lá phong đỏ xẫm chiều biên tái
phiên bang nghe toát lạnh hơi người

tảng đá chập chùng cao vời vợi
Hắc thủy một giòng đứng ngó ngây
thênh thang lạc giữa bờ biên giới
nuốt hận vơi đầy theo gió bay

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.