Ngàn năm đô hộ | Ngồi xuống trên đồi

Posted: 16/08/2019 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm


Biếm họa của Babui

Ngàn năm đô hộ

guồng máy xoay vòng
tít mù như con vụ
ai nấy đều chóng mặt ù tai

đôi khi muốn bịt tai che mắt
phó mặc tương lai
cho tập đoàn khôn nhà dại chợ

nhưng não lòng cho con cháu
làm hạng cùng đinh trên quê cha đất tổ
phận tôi đòi ngàn năm trước

nay tiếp mãi ngàn sau
đây guồng máy kìm kẹp
đây tập đoàn vong nô

vẫn chưa thông bài học ngàn-năm-đô-hộ
còn xương sống sao đành làm lũ nô tài
ôi sao mãi tối đen vận nước tôi.

 

Ngồi xuống trên đồi

ngồi trên đồi một ngày hè nóng như rang
người bạn nhổ cái phẹt xuống đất rồi nói
nó cứa nó cưa
nó đục nó đẻo
nó thải hóa chất độc hại
nó hủy diệt gia đình tôi thôn xóm tôi
nằm đây chơ vơ vợ con tôi cha mẹ tôi
nằm đây xác xơ bà con tôi dòng họ tôi
nó, thằng phong kiến mới
nó, thằng thực dân mới
nó, thằng tư bản mới
còn ác ôn hơn thằng cũ
bởi nó mệnh danh nhân dân
nó được tự do đánh đập bắt bớ giam cầm nhân dân
nó được tự do cướp của cướp đất cướp nhà nhân dân
nó được tự do bán nước làm quan làm giàu cả họ
đình đám lũ khôn nhà dại chợ
rồi thuận miệng bạn nhổ thêm
một cái phẹt xuống đất ̶ ̶̶ không đủ
xua đuổi bè lũ ruồi nhặng muỗi mòng.

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.