Posted: 21/08/2019 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
tặng Thành Tôn, Lê Vĩnh Thọ


Thiếu nữ nằm đọc sách
Tranh lụa của Mai Trung Thứ

bạn tôi mê sách một đời
còn tôi mê gái từ hồi mười hai
chưa biết là ai hơn ai
chúng tôi ba đứa lai rai mê hoài

sách bạn tôi cho người coi
gái của tôi giữ ở trong vai nữ hoàng
ít ra cũng đặt trên trang
tương tự như sách nhưng đàng hoàng hơn

gái có thịt da có hồn
và sách báo cũng có hồn, thịt da
âm giọng ngôn ngữ đàn bà
đậm ngọt như chữ nghĩa là thường thôi

mê gì cũng thú vị chơi
sao không mê hết hai nơi quí này
kể từ ngày đẹp hôm nay
mê hai ngôn ngữ vui đầy thương yêu

Luân Hoán
2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.