Vân Đồn cảm khái ca | Hành tha hương | Hải đội Hoàng Sa

Posted: 22/08/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Vân Đồn cảm khái ca

Đã vội vàng quên thời Sát Thát
Triệt đường lương thảo Thoát Hoan a?
Nhờ đó trời Nam xoay thế cuộc
Phá Nguyên, đất nước khải hoàn ca

Cũng nước, cũng non như thuở trước
Liệt oanh còn đó trận Vân Đồn
Trống giục, gươm khua vây thuyền giặc
Đánh cho bạt vía đội quân lương

Vân Đồn hiểm trở, nơi trù mật
Địa linh, nhân kiệt dưỡng nuôi quân
Đa mưu, túc trí, Ngài thượng tướng
Một trận làm nên đại công thần

Vân Đồn giặc Nguyên sợ trối chết
Sao nay cống nạp để xin tiền?
Có biết hồn thiêng quân Đại Việt
Bắt chúng mày đền tội trước tiên

Một dãi non xanh cùng nước biếc
Ngàn thu lưu dấu trận Vân Đồn
Giặc Bắc ngông cuồng là phải chết
Trời Nam nhất định hóa mồ chôn

London, 5/6/2018

 

Hành tha hương

Những cuộc chia ly đầy ngấn lệ
Những hồn thấp thỏm nỗi âu lo
Tâm can quặn thắt, lòng đau xé
Họ đã ra đi lúc gãy cờ!

Cha đứng nghiêm trang chào lần cuối
Quân kỳ vấy máu bạn hùng binh
Nghe trong gió thoảng lời trăn trối
Vì nước sá gì chuyện tử sinh!

Mẹ đã bao lần luôn gượng dậy
Cố nhìn vút mắt cuối trời xa
Tận cùng biển lớn mênh mông ấy
Là chốn thương yêu – một mái nhà!

Em bỏ trường xưa rời sách vở
Làm chim mất tổ sống quê người
Tha hương mấy kẻ là không nhớ
Áo trắng, một thời mộng thắm tươi!

Chiều nay đọc lại dòng di cảo
Thấm nỗi hờn đau của núi sông
Nghĩ thẹn vì miếng cơm mảnh áo
Mà ta đánh mất chí tang bồng!

Canada, 1/7/2017

 

Hải đội Hoàng Sa

Tháng ba lĩnh chỉ tiến về Đông
Em tiễn anh đi, vợ tiễn chồng
Tháng tám hồi hương… lời hứa vội
Năm dài khóc mãi chiếc thuyền không!

Hải Đội Hoàng Sa giữ cõi bờ
Khua chèo, khuấy nước dưới trăng mơ
Thân trai đâu hãm trong ao vũng
Quyết chí căng buồm vượt sóng xô!

Dòng máu anh hùng nối tiếp nhau
Cha ông đi trước, cháu con sau
Hiên ngang, ưỡn ngực xông ra biển
Há sợ trùng dương sóng bạc đầu!

Khao Lề buổi ấy nước cùng non
Tráng sĩ thề đi dẫu mất còn
Thân gửi ngàn khơi, hồn Mộ Gió
Chí hùng vời vợi một lòng son.

25/10/2016

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.