Tạp lục thi I, II, III

Posted: 23/08/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Tạp lục thi I

thế sự như diệp đa
hắc như cẩu khẩu
trên bảo
dưới không nghe?
nhậu uất cần câu
cho chó ăn chè

trảm phụ thế sự
hai tai chưa điếc
nhưng
làm không được
huề

con cò con trai
con cò vừa đi vừa bay
con trai chỉ nằm yên một chỗ
thật quá khổ
được bạc thất tình
được tình thua bạc
huề vốn
làm thinh
chỉ là chim
chỉ là bướm
chỉ là thế thôi?
mà khốn khổ khốn nạn
một kiếp người

Tôn Ngộ Không
một tay thiết bảng
một tay kính chiếu yêu
nam chinh bắc thảo
mệt bở hơi tai
chuyện dài dài
Trư Bát Giới
chỉ ăn uống ngủ
chuyện thiên hạ
chuyện ruồi bu
ngoài tai?

còn sống còn thở
còn thở còn làm thơ
làm cho chính mình
cho tỉnh không mơ
không cần cho mai sau?
dòng sông dòng đời
y như nước qua cầu?

 

Tạp lục thi II

hết?
anh nghĩ gì?
khi đám bụi bay qua
chợt nhớ ra rằng em vốn m.h
anh tới trễ
còn em đứng đó
em sống nhăn răng
mà ngỡ là con ma?

tóc trắng rồi tóc xanh
dòng đời trôi bất tận
tròn thêm nơi định mệnh
y chim hót trên cành
mới ngày vừa nhú sáng
thoáng đó đã tàn canh
thời gian qua chớp nháng
mờ mờ rồi chạng vạng
quá giờ trống canh ba
chưa chợp mắt đã gà
gáy làm xàm ba tiếng
sống mãi đời bận rộn
ta vẫn chả là ta
ngồi lẩm cà lảm cẩm
tình gần lại tình xa?

con chó thờ chủ tới mãn đời
anh theo em một lúc rồi thôi
con chó còn có tình chủ tớ
mình lỡ lơ nhau? lỡ mất rời?

em nơi đó còn ta nơi đây?
hai nơi toàn rặt lá phong đầy
lớp vàng lớp đỏ phơi trên cỏ
mà chỉ một loài bông cỏ may
ta ở đây còn em ở đó
sầu đâu? bốc mãi tại Giang Tây
tràng giang một giải chia lắm ngả
mà nước Tiêu Tương cạn thế này?

 

Tạp lục thi III

cụ Nguyễn Bính khóc cụ Nguyễn Du
thằng ở ngoài khóc thằng trong tù
cũng toàn cái nghiệp thơ văn cả
buồn ba mùa cộng cả mùa thu
hậu duệ của cụ Tản Đà là ai?
hậu duệ của cụ Hàn Mặc Tử là ai?
kẻ nơi đầu đường kẻ xó chợ
ù ơ nghe tiếng hát u hoài
sống thì cũng không ra là sống
mà chết thì cũng chưa chết ngay?
hỏi làm gì? ăn mày

em về quê lấy chồng
anh tu thành chánh quả
chuyện cũ kể là không
ồ con khỉ đánh vòng
rồi con khỉ gánh nước
chuyện mãi võ Sơn Đông
cũng toàn là xiệc?
con nít thì khóc
người già thì cười
vừa khổ vừa yêu
tuổi hai mươi

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.