Chiếc bình hương hoả | Bêu tên

Posted: 29/08/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Chiếc bình hương hoả

con lớn lên, nhìn vào tàn tích
trong đáy mắt cha
nổi lên nỗi buồn phân hoá
tổ tiên để lại chiếc bình hoa
bởi vì cãi nhau, bình vỡ như thảm họa
vá cái họa nầy ai cũng như ai
nhưng, có kẻ mưu đồ bán cái
ai cản, ai khuyên vì hương hỏa
để tồn tại sắc bình hoa
chắc phải hỏi chỗ bất hoà

 

Bêu tên

thói quen nhờ vả vật ngã anh
bốc đồng dựa dẫm dấn anh dưới bóng thù
lại a tòng kình địch cũ quên vị quốc
lại để tư cách mình quến đường mù hối tiếc
phía thức tỉnh e dè mặt rình diệt
họ, của đám đông ngấm ngầm dạm phản đối
dưới sức mạnh tham tàn triệt hạ
để bảo vệ lợi quyền
những khi đòi hỏi ồn ào xô xát
anh lại dàn xếp “khôn nhà dại chợ”
ba trăm năm sau, trên bia sử
lời dè biểu có dư
kề như Lê Chiêu Thống

Viên Dung
05/06/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.