Cà-na-điên

Posted: 04/09/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

lão vào nhà
thương
rồi ra
khu kia vực nọ
người
ma
mặt lờn
sáu dây
bốn sợi níu đờn
ghi ta ghì tớ ngậm hờn ngũ cung
lão điên vận sự kiết hung
cà na tuy lạnh đụng chung kẻ lành
phương này tử tế thập thành
rộng lòng gia hạn phép dành tháng năm
trở trời khó ở vào nằm
năm sao khách sạn chả nhằm nhò chi
không nghe ra tiếng bấc chì
đi tàu suốt hở? lão thì chậm chân
bệnh tình tha thứ xác thân
lá phong đỏ thắm lần khân vui cành
lão chẳng có gì để dành
mang đi trả nợ ơn thành người điên

đất lành chim đậu đương nhiên
đâu như chốn cũ trường thiên đoạn trường
bây giờ có chết cũng tường
linh hồn lạc lối bỏ đường lộn lui
lão thua chúng bạn tìm vui
việt kiều du lịch chột đui đã từng
riêng mình ên
lão tự mừng
giữ thân thanh tịnh quên rừng rú xưa
bạn chửi đồ điên
dạ thưa
tôi ca-na-điên
đủ vừa thiệt hơn
từng qua sông rộng mừng rơn
ao nhà vẫn đục thuốc lờn bó tay

ngày mai xuất viện thời may
theo toa bác sĩ mới hay thọ tường
tránh đàn bà ngủ riêng giường
đêm hai ngày một cột rường bền lâu
hồi nào bên đó bò trâu
theo nhau xuống lỗ vuốt râu lão về.

Hồ Đình Nghiêm
Labour Day 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.