Ơn bác

Posted: 04/09/2019 in Song Anh, Thơ

Song Anh

Chuyện bây giờ mới kể
Còn chuyện gì chưa kể
Đời ‘bác’ còn bao nhiêu bí mật
Sao không kể hết một lần?

Mỗi năm cứ đến ngày quốc khánh
Đảng ta lại dựng đầu một xác chết
Nhét vào miệng toàn những điều nhảm nhí
Gọi đó là di chúc

Đọc thấy nổi da gà
5 năm gạn lọc
Viết rồi lại sửa
Chữ chồng chữ như gà bới
Rành rành ‘lời người’
Chết không gặp lại tổ tiên dưới suối vàng
Mà đi gặp ông mác, ông lê, ông mao nào đó
Cái gương để lại đời sau
Nghĩ buồn cho dân tộc việt

Công cha nghĩa mẹ
Không một dòng ghi nhớ
Vợ con coi như người xa lạ
Cái gốc của đạo làm người không có
Đáng để noi gương học tập?

Chẳng trách bây giờ xã hội điên đảo
Con giết cha
Cha giết con
Vợ giết chồng
Chồng giết vợ
Anh em ruột thịt giết hại lẫn nhau
Hàng ngày phơi bày trên báo đảng

Chẳng trách bây giờ cái ác lên ngôi
Gương xấu để lại
Cũng nhờ đời đời ‘ơn bác’

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.