Giờ đền tội của bọn vô lại

Posted: 04/09/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn

Hai thằng chó chết gặm hàng triệu đô la
Cũng hai thằng đó từng nhát ma nhân dân liên tục
Chúng dọa đảng viên “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là tiền đồ chết chắc
Chúng đòi đưa mạng xã hội vào xà lim vì truyền bá nhân quyền

Xin nói trước là hai thằng này không hề có triệu chứng giả điên
Chúng là sản phẩm “made in China” tay sai Tàu cộng
Chỉ có tay sai China mới dám siết cổ con Rồng cháu Tiên vô thòng lọng
Chỉ có tay sai China mới bóp nghẹt tự do tư tưởng loài người

Hai thằng hiện nguyên hình nhờ câu tục ngữ “ăn không được thì phá cho hôi”
Bọn thu hoạch ít hơn moi ruột thằng bội thực
Chủ nghĩa gì tụi bay khi trong bụng toàn là cứt
Cứt sặc mùi đô la trong một thể chế bạo tàn

Bắn tụi bay ư? Sao bắn hết quan tham
Tao dành những băng đạn để xả vào giặc Tàu xâm lược
Tụi bay và những thằng quan ăn đất Thủ Thiêm, uống lộc Đồng Tâm chỉ là đám liếm gót giày bán nước
Chưa xứng đáng để tao “hạ thủ bất hoàn”

Trải qua 44 năm bể dâu để biết đá biết vàng
Nhân dân hết còn ngây thơ mà trưởng thành như Phù Đổng
Trong “Trại Súc Vật” chất người luôn hằng sống
Nhân quả rồi đây sẽ oán trả ân đền

Khi “Chuông Gọi Hồn Ai” đã vạch mặt chỉ tên…

Bùi Chí Vinh
3-9-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.