Huế của nhớ mong

Posted: 04/09/2019 in Âm Nhạc, Lan Anh, Phan Ni Tấn, Phạm Đức Liên, Thơ

Phan Ni Tấn


Hue Nostalgia
dinhcuong

Thơ: Phạm Đức Liên; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lan Anh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.