Miễn là mình có đôi

Posted: 05/09/2019 in Âm Nhạc, Hương Giang, Khê Kinh Kha

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hương Giang
<ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.