THƠ: Kể chuyện đời thường

Posted: 05/09/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

yêu Thơ từ thuở Trăng Rằm
tới nay đã rớt cái rầm lão niên
đọc Thơ từng đọc đâm ghiền
làm Thơ ngại nỗi làm phiền thi ca

vốn ưng câu chữ thiệt thà
gỏ phím một cái kể ra đời thường
văn huê hương khói cúng dường
quạnh Thơ tui chuyện đời thường vậy thôi
từ hồi đau đẻ đổi dời
tui ưng câu chữ nhắn lời bể dâu

khởi từ đâu giạt về đâu
văn huê chi nổi nỗi đau thắt lòng
cho nên cứ chạy lòng vòng
mấy mươi năm chết ngợp dòng thi ca

ôi chao giữa cõi ta bà
lãng mạn chi nữa văn hoa chi nhiều
cứ câu chữ nắng. gió. chiều
đơn sơ mộc mạc cánh Diều bay theo
mấy mươi tráo ngược dây lèo
tới nơi đồi gió đem theo nỗi lỏng

dòng Đời như cá lòng tong
một lần đi níu rêu rong bám tình
nay ngồi mót lại đời mình
có nhiêu chuyện cố làm thinh không đành

mới ra câu chữ đành hanh
nói thì khó đặng thôi đành mần Thơ
thuở Thơ ghé tận tời giờ
gỏ cho đã ngứa bến đò thời gian
một mai bến nắng úa vàng
đồi xanh có mấy nén nhang hương nhà

trượt dòng trôi cõi người ta
may còn hương khói ta bà thế gian
bèo trôi theo cuộc sang trang
khói nhang gió giạt mùa đan Thơ ngàn
cho dù Thơ rượt dặm đàng
vẫn câu chữ thuở cơ hàn cố hương

giờ nơi cuối đất cùng đường
mần Thơ kể chuyện đời thường, vậy thôi!
một mai người giạt dòng trôi
chỉ còn Thơ ở lại đời mai sau…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.