Biển cả | Ta | Được làm vua

Posted: 11/09/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

đất giận dữ nổi cơn động đất
tạo sóng thần ùa vào kéo người đi
ngẫm trong lòng tử biệt sinh ly
mà thiên cổ còn ghi dấu lại
rừng thông dừa thôn làng êm ái
bao ngàn người đoàn tụ với nhau
chợt bất thần ngó lại thấy chi đâu?

bao xác chêt dật dờ nơi đầu sóng
vẫn mặt biển nước xanh trời rộng
vẫn thân thương thảm lúa xanh rì
bất thình lình kẻ ở người đi
quá vội vã không lời từ biệt

núi với biển người từ lâu thân thiết
nước chở thuyền cứ theo gió mà đi
nước dìm thuyền cũng chả biết nói chi?
bao hệ lụy thiên tai trời giáng cả
đứng khóc ròng nhìn ra biển cả

buổi sáng bầu trời xanh
trên nhành chim đua hót
15 phút tham thiền
tỉnh lại chim bay mất
ôi chỉ một sát na
mà cõi đời sinh diệt

 

Ta

ta lục thập ngó trời nói chuyện
đôi khi nghe cả tiếng vượn chim
bậu 50 chắc chắn còn duyên
nên chân dung nom còn ngộ ngộ lắm
Long Mỹ Mỹ Tho Mỹ Quốc xa vạn dậm
bậu chả nhớ ta? ta ngại quay dìa?
30 năm chợ gạo nhà thuê

ta chợt nhớ có ngày nào ta chết
bậu có chờ “chờ lơi hay chờ thiệt”
chờ kiếp này hay đợi kiếp sau
bao ân tình theo nước chẩy tào lao
thôi cứ kể nói nghe chơi rồi bỏ
ta về lại Tây Đô mùa phượng đỏ
bậu cần tiền bậu đành đoạn lơ ta?

tranh sơn dầu
tranh sơn mài
mắt thiên hạ
không ai giống ai?
thuận mua vừa bán
kẻ dưới nước
kẻ trên cạn
cùng chung hoạn nạn
sóng vỗ bèo rôi
thuyền neo bến
mặc thế sự
chuyện qua rồi?

 

Được làm vua

được làm vua
thua làm giặc
có mỗi con đường
ngõ cụt
không còn con đường nào khác?
con họa mi veo von hót
con quạ đen kêu quàng quạc
ông cũng ngang thằng
thua nhẵn trong sòng bạc
bạc trắng lửa hồng
y con thiêu thân
bu quanh ánh đèn
quay cưồng rồi rơi xuống
mặt đường

anh cũng chờ chết
tôi cũng chờ chết
sống hoài cảm thấy mệt
anh trên 8 bó dư
tôi cũng gần 8 bó
kéo mãi đời mèo chó
đông tây cũng giống nhau?
nay còn uống cà phê
vậy mai ở chốn nào?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.