Giàn đậu ngự

Posted: 12/09/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ: kể chuyện đời thường

mỗi sáng ra vườn tỉa lá hoa
nhân tiện nhìn qua giàn đậu Ngự
chùm trái trở vàng no úc núc
vậy là có dịp được…làm Vua…

nhớ lời Mệ kể chuyện hồi xưa
giống đậu ni xếp hàng quý tộc
mổi mùa thu hoạch ơn mưa mốc
Vua ban…nên cung tiến cho Vua…

lê thứ chớ hòng mà nổi lửa
không chừng phạm tội lại thêm phiền
chỉ để giành riêng Vua ngự thiện
mới có riêng tên là đậu Ngự?!!!

Đen Trắng Đỏ Xanh ta từng thử
chưa từng chưa Ngự thử ra sao
từ khi Ngài chạy nhoài bát nháo
lê dân chụm lửa…nấu nồi chè…

ôi chao đậu Ngự ngọt đường Phèn
thanh cảnh gì đâu mát tận đâu
hèn chi dòng đậu mang tên Đậu
cũng cúi đầu cung nghinh Đậu Ngự…

chuyện kể dông dài dòng lữ thứ
quê xa hạt giống tìm đâu ra
may lần ghé Santa Ana
chị bạn ân tình cho hạt đậu

ta về nhớ Mệ tìm yêu dấu
gieo hạt tìm quanh thuở ấu thời
dầu dãi tháng năm vùng Quê Mới
hạt giống trời quê tìm người quê!

giờ giống trổ cây xanh giành né
cho trái chùm bám víu mùa xưa
Mệ ơi ngày nớ lộc ơn Vua
nay rải lê dân mùa sây trái

mai ta cung thỉnh bàn tay hái
trúng mùa đậu Ngự tiến cung Vua
trân trọng nhờ em thêm bớt lửa
nấu nồi chè đậu Ngự đường phèn

…chuyện xưa Mệ kể dưng tìm đến
góp vốn Thơ:kể chuyện đời thường…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 09/09/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.