Lời. Xanh

Posted: 12/09/2019 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư
(gửi Nguyễn Thị Khánh Minh)

…Không, chỉ dường như
Một thoáng
Một thoáng dừng
Nơi vô tận
Giấc Mơ…
(Khánh Minh)


Chân dung Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

thơm tờ mới
gọi mối thơ
reo tiếng khánh
phương bối lời tri âm
khôn khéo đêm
rù rì thầm
rủ mai sáng
trổ xanh mầm
thơm mây
lan duềnh nắng chiền chiện vây
ngôn ngữ xanh (*)
đường mật ngây
nhót cành
ồ, xanh…
lời thơ
đan thanh
người rơi
vỡ
nắng tan nhanh
níu ghì
mật ngữ dâng
tiếng huyền vi
một bóng mây
hình tượng di dịch cùng
phù vân trôi
chốn muôn trùng
người chờ hẹn
bỗng hình dung ngoại tầm
giữa triều mơ
gót trúc lâm
biêng biếc xanh
mộng về thầm thì đêm

Vũ Hoàng Thư
Tháng 9, 2019
——————————————
(*) Ngôn Ngữ Xanh, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh, NXB Văn Học Press, Tháng 9, 2019

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.