Trần Tử Ngang | Làm thơ là làm thơ

Posted: 24/09/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện


Trần Tử Ngang (661 AD – 702 AD)

Trần Tử Ngang

người xưa chẳng biết ta là ai?
người sau cũng vậy chán mớ đời?
một xâu tài hoa xếp lủng lẳng
thiên hạ chỉ lo tới cái nồi
thơ văn là ba cái chuyện ruồi bu
hay dở chẳng qua của lũ khờ
ở không làm toàn chuyện nhảm nhí
không biết làm gì? nên rượu và thơ

chỗ ngồi của ta bây giờ
người xưa đã ngồi rồi
ngôi vua bây giờ
thời xưa đã có người làm rồi
nhà tù bây giờ
thơi xưa đã có người nằm rồi?
ngoài cổng bây giờ hay ngày xưa
đã có người cầm vũ khí
canh gác rồi?
nghĩa trang xưa hay giờ?
cũng đầy người rồi?

 

Làm thơ là làm thơ

làm thơ là làm thơ
đi cày là đi cày
không có hồn thi sĩ
viết lắm chỉ to tay?

thơ chỉ vài dòng
vài câu
mà ngàn năm sau
vẫn còn bất tử

ngồi uống rượu với chó
người ngồi trên ghế
chó ngồi trên đất
đối ẩm
người một chung
chó một chung
uống qua uống lại
rượu hết
mồi hết
người ngủ gục trên bàn
chó ngủ gục dưới đất
giữa trời một vầng trăng
bị mây che khuất

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.