Như thể sang ngang | Đầu tình bằng khởi nụ hôn

Posted: 30/09/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Như thể sang ngang

thoi thóp ẩn ngữ núi rừng
bóng tà thời cơ đứng dựng
mừng vui chưa lịm nấc từng cơn đau

rừng rú chạm ngõ hơn nhau
quên phắt thuở đất tự hào
mọc lên từ mộ xương tàn núi sông

bước về. giá em còn không!
chao nghiêng ẩn ý vợ chồng
đồng nghiêng một cõi nhuộm hồng từng nghiêng

ta hỏi mình sống những miền?
đánh mất thân dưới gầm thiên
nghe dơ chỗ đứng, nghe phiền chữ tâm

cơ não một hướng rắp tâm
nở trên nòi giống hình xâm
năm dài trướng nhục hờn căm ươn hèn

thời thế đùn đẩy thân quèn
dấu đời ấn được mấy phen
thất cơ đời đổi một phen mất nàng

mộng nhùi trăn trở vô vàn
yêu quê phải thời khổ nạn
buồn đi như thể sang ngang phụ tình

09.09.2019
 

Đầu tình bằng khởi nụ hôn

phút đầu ở chỗ làm thinh
anh tặng tôi nửa mối tình
đem ghép tôi lại giật mình nụ hôn
vừa nghe trống ngực đổ dồn
thoạt tim chết điếng môi hôn
con chim lặng hót, líu hồn ngẩn ngơ
ngoài săn đón, dấu bơ vơ?
ngoài anh, còn ai chực hờ?
không cần biết, cũng chẳng ngờ yêu đương
nụ hôn đánh dấu tên đường
nghe đời rạo rực dễ thương
tầm nơi bồi dưỡng uyên ương trưởng thành
lộc non chọn lựa đồng thanh
mời duyên đôi lứa đồng hành
tôi nghe hạnh phúc dỗ dành tình yêu
điều chưa được hưởng dập dìu
cổng tình khắc dấu hôn yêu
tay tôi anh nắm phiêu phiêu trời tình

23.09.2019

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.