Đọc thơ Đỗ Mục | Hậu Đình Hoa | Khúc ca Tần Hoài

Posted: 01/10/2019 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Đọc thơ Đỗ Mục

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Thương nam cũng vậy? chả hơn gì?
Căn bã bồng bềnh trôi trên nước
Bạc Tần Hoài lặng lẽ trôi đi

vẳng bên sông khúc Hậu Đình Hoa
đời Trần Hậu Chủ mất bao giờ?
1 mảnh chia 2 vùng nam bắc
triều đại này qua triều đại kia

Nưóc mất thì kệ cha nước mất?
vẫn bia với rượu vẫn chơi bời
nhạc nhõe trống kèn cùng với rưọu
trần truồng múa hát thoả vui chơi

Bên sông còn mãi bầy trâu chó
Thưong nữ phàm phu ngoác miệng cười?
Nước mất cũng đành cho nước mất
lỡ nào để xổng mất cuộc vui

1000 năm Bắc thuộc giờ gặp lại
Xã hội ngày nay Chó lẫn người?

 

Hậu Đình Hoa

yên lung hàn thủy nguyệt lung xa
dạ Bạc Tần Hoài cận tửu gia
thương nữ bất tri vong quốc hận
cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

(Đỗ Mục)

khói bay nước lạnh khói pha trăng
đêm trăng Tần Hoài mái lầu xanh
gái đĩ đâu còn buồn mất nứơc
cách sông còn hát Hậu Đình Hoa

ông vua tài tử Trần Hậu Chủ
cuối thời Nam Bắc vận phong lưu
hoa ở sân sau gai tuyệt sắc
gỗ trầm hương ngà ngọc rèm châu

1000 thương sủng ài Trương lệ Hoa
Khổng Quý Tân danh họa danh ca
cùng các thi văn hào xướng họa
chép vào thi tập Hậu Đình Hoa

thơ văn lả lướt và nhàn dật
gậy cho đất nước ngập suy đồi
vua quan thi sĩ gái say lướt khướt
trên lầu kết y bóng trăng soi

đêm nọ ghé thuyền Bạc Tần Hoài
hơi sương pha khói tỏa lưng trời
trăng sáng một vùng chao mặt cát
bấy giờ dồn dập khách tìm chơi

hồng nhan vương mãi bên khổ lụy
bên sông nghe mãi tiếng ai cười?

 

Khúc ca Tần Hoài

nhìn dòng Bạc Tần Hoài thương Đỗ Mục
nghe khúc Hậu Đình Hoa mà rơi nước mắt
cảm thơ Bà Huyện Thanh Quan qua đèo Ngang
mến Đỗ Quyên tối ngày kêu Quốc Quốc
cảm phục cụ Sào Nam Phan Bội Châu
bạc mái đầu vì dân vì nứớc
hận dân tộc mình hết lệ thuộc Tàu
qua nô lệ Pháp
1090 năm chưa mở được mắt ra
mà chưa thấm nhục?
đọc thơ cụ Á Nam Trần Tuấn Khải
giọt máu nóng thấm quanh hồn nước
chút thân tàn mờ mịt thức mây *
giữa bến đời? ai là bạn ta đây?

(*) thơ Á Nam Trần Tuấn Khải

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.