Bài thơ không chú thích

Posted: 08/10/2019 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Họa sĩ Nguyễn Văn Trung (1937-2019)

Đầu tháng Mười không mưa,
trời có gió lành lạnh
nắng tháng Mười óng ánh
vì lá đã vàng nhiều…

Đầu tháng Mười buồn hiu:
tin, một người bạn mất
nhẹ nhàng, như không thật
mà thật…đã qua đời!

Con cái ở khắp nơi
về tranh chia tài sản
sống đã là tứ tán
chết…tứ tán tình thân!

Đầu tháng Mười bâng khuâng
không hiểu đời sao vậy!
Ờ nhỉ dòng nước chảy
có chỗ sóng cuộn lên…

Tôi thật tình muốn quên
Muốn quên. Quên tất cả!
Tình gần nhất hóa lạ
huống gì tình xa xôi…

Ai chết cũng ngậm cười
ôi một lời…tục ngữ!
phương ngôn…cũng là đó
mơ màng…là ca dao!

Đồng ruộng cò bay cao
nói làm sao cho hết?
sinh ly rồi tử biệt
tháng Mười…lòng nao nao…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.