Tiễn biệt thi sĩ Du Tử Lê

Posted: 15/10/2019 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ


Nhà thơ Du Tử Lê (1942-2019)

chiều rớt /xanh/ lưỡi dao (*)
câu thơ im như núi
thời gian gầy như bụi
một chỗ ngồi mồ côi!

một chớp mắt vậy thôi
kiếp đời ai vụt tắt
không kịp chào nhau rồi
một chỗ ngồi vắng mặt!

nhương sao trời phương bắc
nhớ một trời phương nam
hồn ai nhuốm sắc chàm
ngàn trùng đang ngóng đợi!

tôi khứng! chờ… mưa tới (*)
thi sĩ gọi thất thanh
lời tiễn biệt rất xanh
lưỡi dao kia rất lạnh!!!

Nguyễn Lương Vỵ
Calif. Oct. 9.2019

(*) Những chữ in nghiêng, trích trong bài thơ “chiều rớt /xanh/ lưỡi dao” của thi sĩ Du Tử Lê viết tặng Tô Đăng Khoa, Sep. 30.2019.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.