Hồ Gươm | Trăng mộng | Quán Trăng

Posted: 01/11/2019 in Thơ, Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ


Hồ Hoàn Kiếm
Bùi Xuân Phái

Hồ Gươm

Hào khí cha ông của thuở xưa
Chìm sâu đáy nước với thần rùa
Còn đây tháp cổ rêu xanh phủ
Nước biếc chau mày với nắng mưa!

 

Trăng mộng

Trăng mọc chân trời ngỡ quả mai
Gió đưa lá trúc nhớ mi dài
Sóng mềm hôn nhẹ lên triền cát
Đêm bỗng giật mình tỉnh giấc trai!

 

Quán Trăng

Quán Trăng xin hẹn lần sau ghé
Để uống cùng em một tách trà
Giũ áo phong sương, cười thế sự
Làm thơ đề tặng chị Hằng Nga.

Trần Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.