Ảo ảnh | Xa vắng | Trại cải tạo

Posted: 05/11/2019 in Thơ, Trần Mộng Lâm

Trần Mộng Lâm

Ảo ảnh

Chiếc lá thu rơi xuống.
Đỏ như vết son trên môi nàng.
Mặc áo ki-mô-nô

 

Xa vắng

Giọt nước mưa, mùa thu.
Rơi trên chiếc dĩa nhôm sau hè.
Tiếng chân ai, đã lâu.

 

Trại cải tạo

Ngọn đèn khuya hiu hắt.
Soi từng giọt nước mưa rơi rơi.
Trong cuộc đời, buồn tênh!

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.