Mẹ vội vàng

Posted: 05/11/2019 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Chạy đi đâu mà vội
Mà vàng thế Mẹ ơi
Đất không nằm phía đó
Nước đã cạn kiệt rồi

Đất của dân chúng cướp
Phân lô bán làm giàu
Nước cong hình chữ S
Líu ríu chảy về đâu

Đất nước không còn nữa
Chúng đã hiến cho Tàu
Còn bức dư đồ rách
Che sao hết nỗi đau

Chạy đi đâu mà vội
Mà vàng thế Mẹ ơi
Đất không còn thở nữa
Nước cũng đã qua đời

Có vượt qua ô mả
Cũng vấp phải ô mồ
Mẹ chạy xuôi hay ngược
Cũng đâm vào hư vô

Chạy đi đâu mà vội
Quên cả con sau lưng
Ngủ như không còn thở
Mẹ chạy vào hư không

Suốt một đời Mẹ chạy
Không tới nỗi thiên đường
Tôi nghiệp con buồn ngủ
Theo Mẹ về vô phương

Làm sao con kịp lớn
Để cứu một con đường
Hai bên mọc rải rác
Mồ những kẻ tử thương

Biết con có kịp lớn
Giữa đất nước tang thương
Học làm người chân chính
Đi giành lại quê hương?

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.