Nhớ cái bể cạn tháng Mười

Posted: 06/11/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ kể chuyện đời thường

Ôn tha Mệ quyết không tha
nghe tin lụt lội quê nhà đòi nơi
cái lu đỏng đảnh bể rồi
hứng không nổi chịu giọt Trời tai ương
vại lu mỏn cuộc nhiểu nhương
thua cái bể cạn bình thường hồi xưa…

hồi xưa…mổi trộ giăng mưa
có cái máng xối đón đưa mưa về
chảy vô cái bể cạn xè
vậy mà giữ nước có hề chi mô
trước là hứng nước xô bồ
sau là có nước phòng hờ giáp năm

cái bể cạn rất lặng thầm
bên hông nhà đợi Mệ làm cơn mưa
giọt dài ngắn giọt dày sưa
cứ theo máng xối chảy bưa vô lòng
rứa mà yên tịnh như không
mần chi lụt lội nhập dòng lũ trôi

(tới đây xin có đôi lời
…về cái bể cạn cái hồi thương nhau
khi vo gạo lúc rửa rau
khi vò mái tóc xả dầu hương chanh
em liếc anh rồi ngó quanh
hối anh múc nước cho nhanh, em chờ…
)

là cái bể cạn đó nờ
nhà ai cũng có răng chờ đợi anh
ngoài ra hứng nước để dành
còn thầm tình ý mổi lần ghé O
một thời lũ lụt có mô
chỉ là lũ níu lụt vô ái tình

Ôn cười Mệ cứ mần thinh
từ ngày khăn gói linh đinh xứ người
cái bể cạn buổi xa rồi
để cho lu vại đội Trời chống Mưa
dưới hiên trăng kể chuyện xưa
nhớ cái bể cạn hứng mưa ngày nào…

hai mình chừ lạc tận Đoài
ngoái về cơn lụt hăm ba tháng mười
nghe tin úng thủy quá trời
vại lu không nổi chịu lời hổ ngươi
Ôn cười Mệ nỏ chịu cười
khiến cho lu vại chây lười nước non…

cơ chi cái bể cạn còn
mần chi có chuyện nước lòn tới…u…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.