Tâm sự với cháu Trà My… | Đất nước tôi mang hình chữ nhục…

Posted: 07/11/2019 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu


Phạm Thị Trà My (1993-2019)

Tâm sự với cháu Trà My…

Không phải đến giờ cháu mới không thở được
Mà đã ngất nhiều lần khi còn ở Việt Nam
Ta nghẹn ngào và thơ không thể khóc than
Xã hội của mình bây giờ là thế đấy

Cháu còn trẻ ra đi là đúng vậy
Tìm nơi nào có không khí sạch trong
Ở nơi nầy cháu đừng có hoài mong
Khi không khí hình như đà nhiễm khuẫn

Ta chưa biết mình nói sai hay đúng
Nhưng tin nhắn của cháu giống như một lời kinh
Không phải chỉ mình ta và nước mắt lặng thinh
Mà rất nhiều người cũng se lòng bật khóc

Cháu đã ra đi nhưng cháu không hề đơn độc
Hàng vạn nén hương thắp sáng con đường
Giả vờ đi – mình chẳng có quê hương
Khi tất cả đã lên màu sắc máu

Nệm ấm chăn êm – miệng nói đều nhân đạo
Sao hơn bốn mươi năm rồi vẫn có kẻ ra đi

Tiếng kêu cứu giống như lời trăn trối

Đau xé ruột gan – ôi tiếng kinh cứu rỗi
Ta ngậm ngùi nước mắt nuốt vào tim

 

Đất nước tôi mang hình chữ nhục…

Khi tôi lớn lên mới biết đất nước mình
không mang hình chữ S
Không phải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Mấy thầy dạy sử cho tôi toàn là thứ dỏm
Không có Quang Trung với trận Ngọc Hồi

Ải Nam Quan tìm cả đời không thấy
Mũi Cà Mau tàu lạ nhiễu nhương
Không có đâu Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt
Mà nghĩ trong đầu kế sách đánh Tàu

Đất nước tôi có hình chữ nhục
Bán biển bán rừng bán mộ tổ tiên
Tên kẻ tử thù mà không dám gọi
Chính khách nước tôi chỉ khoái có tiền

Không có đâu bà Trưng bà Triệu
Không có cởi voi tàn sát quân Tàu
Chỉ có bà ngân chuyên cơ chở lậu
Không chở đồ gian chỉ chở lậu người

Đất nước tôi hơn bốn mươi năm giải phóng
Vẫn có thuyền nhân giờ đến thùng nhân
Nước mắt trộn cơm phải ăn để sống
Đất nước của mình thế đó bà con…

Hồ Chí Bửu
05.11.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.