Kỷ niệm chia nhau

Posted: 20/11/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tôi bây chừ trổ chát đắng khổ qua
em cũng thày lay da mồi tóc bạc
ngó lại ngó qua thiệt tình có khác
đâu như hồi xưa… thanh xuân thừa mứa

hồi liếc một cái thà nhịn ăn mấy bữa
mím chi cười thao thức nhớ từng đêm
nói một câu nghe quá xá đã thèm
ngưỡng mộ cái hồi mặn ngọt tình mới lớn

chỉ mới lớn thôi giờ sa đà quá trớn
mắt đã bốn tròng da dẻ trổ đồi mồi
cũng tại.bởi.vì năm tháng rượt dòng trôi
may còn Thơ tôi giành giựt tình hồi đó

bốn mắt rồi e em cũng quáng gà liếc ngó
cười cũng che tay e ấp nếp phôi pha
đâu còn em với tôi thời hảo sảng hải hà
nay vô lượng vô cùng vô chung vô [một] giuộc…

nào có phải tình.thơ.tôi chưa học thuộc
mà tại.bởi.vì hiện ngụy quỷ thời gian
đôi mắt ngày xưa mới hóa ra lạng quạng
rủ nụ mím chi cười không nổi cuộc tình

tình sử ngày xưa giờ lưu lạc linh đinh
đôi mắt em xưa tra thêm tròng mắt kính
biết có nhìn rỏ không cái hồi tôi lính quýnh
buổi hẹn chờ em chiều lạnh bến xe Lam…

nay dưới hiên trăng ký mượn quỷ thời gian
quày ngó tình nhau tìm một thời Đà Lạt
dẫu Đà Lạt hồi xưa giờ nay đã lạc
tôi vẫn cứ thơ tình yêu dấu no bưa…

…vẫn mẻ bánh Xèo chia ấm tình mùa mưa
vẫn ly sương xâm sớt mát tình mùa nắng…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 12/11/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.