Người về

Posted: 21/11/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Người về cách một dòng sông
Rẻ đôi con sóng rẻ lòng xót xa
Còn đây còn một mình ta
Ngó theo trăng lặng xuống tà áo ai

Rượu này ta uống cho say
Cho đêm sum họp cho ngày họp tan
Còn đây còn nửa phiếm đàn
Tiếng ngân chưa dứt tiếng than não nề

Người về ta tỉnh cơn mê
Ta về ta chỉ thấy tê tái lòng
Còn đây còn nửa dòng sông
Nửa mong nửa đợi sáng trông tới chiều

Lòng ta trăm nổi quạnh hiu
Biết ai để nói hết điều nhớ nhung
Người đi mưa gió lạnh lùng
Gặp nhau đợi buổi trùng phùng kiếp sau

Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.