Archive for the ‘Đặng Quang Tâm’ Category

Đặng Quang Tâm

Mai tôi đi em có nhớ tôi không
Có nghe tiếng nức nở trong lòng
Có buồn hiu hắt về trong mắt
Có thấy u hoài mong nhớ mong

Mai tôi đi nhớ má em hồng*
Nhớ con đò rẻ nước song song
Nhớ dòng sông chảy về hai ngã
Nhớ dáng em gầy trong gió đông
(more…)

Đặng Quang Tâm


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

Vĩnh biệt

Tặng Nguỵ Thanh Sơn, Huỳnh Hà và Ngô Quang Thọ

Ai mới đọc cho tôi bài ai điếu
Lời phân ưu có làm dịu cơn đau
Tôi nằm đó nhìn hồn tôi thất thểu
Bàn tay gầy chân cố bước đi mau

Biết về đâu khi thuyền xa bến đổ
Nhìn chung quanh sao chẳng giống quê nhà
Còn đâu nữa bóng chim bay về tổ
Khói hương tan theo vàng mã xa hoa
(more…)

Đặng Quang Tâm

Mây lẫn trong sương núi chập chùng
Đây rừng Xiêng Khoáng Cánh Đồng Chum
Đêm còn nghe tiếng ma thua trận
Gào thét trong cơn lửa bập bùng

Trên cao nhìn xuống nghìn chum đá
Lổn ngổn nằm như bãi chiến trường
Có cái tàn phai cùng tuế nguyệt
Cái còn nguyên vẹn với phong sương
(more…)

Nhớ bạn

Posted: 28/03/2019 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Sáng nay bổng nhớ tên bằng hữu
Không biết bây giờ mi ở đâu
Thềm cũ bình xưa ngồi uống rượu
Một mình tau uống được bao lâu

Có lúc bâng khuâng lòng hỏi lòng
Sao đi mà chẳng chút chờ mong
Sao đi chẳng chút buồn ly biệt
Để kẻ trông chờ trông vẫn trông
(more…)