Một kiếp người

Posted: 13/05/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm
Thân tặng các bạn HO


Cửa Sổ Nhà Bên
Phạm Bình Chương

Cuộc sống xứ người qua quá nhanh
Hoàng hôn chưa đến tối vây quanh
Tôi ngồi nhìn lá rơi ngoài cửa
Chiếc lá vàng khô khóc lá xanh

Lại một mùa xuân sắp sửa qua
Già hơn một chút chắc chưa già
Một mình thui thủi trong đêm vắng
Đã nhớ nhà thêm lại nhớ nhà

Nữa đêm thức dậy còn thao thức
Hỏi ngọn đèn khuya đã sáng chưa
Tiếng mưa nức nở mưa không dứt
Như tiếng hẹn hò tự kiếp xưa

Bạn cũ bây giờ đang ở đâu
Đứa tóc lưa thưa đứa bạc đầu
Đứa đã thoát qua vòng tục lụy
Đứa còn lưu luyến được bao lâu

Mới đó gần xong một kiếp người
Tang thương theo vận nước nổi trôi
Trách ai ai trách đời đen bạc
Chưa chết mà như đã chết rồi

Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
4-5-2020
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.