Đêm cuối năm

Posted: 24/01/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

Buồn rủ nhau về đêm cuối năm
Trăng khuya không sáng chỗ tôi nằm
Tiếng mưa nức nở ngoài khung cửa
Như tiếng thở dài trong tối tăm

Tôi đi theo những bước âm thầm
Thương người bạn cũ chốn xa xăm
Giao thừa không pháo không bè bạn
Xa cách làm sao tới để thăm

Mộng lớn ngày xưa nay để đâu
Còn ai khanh tướng với công hầu
Nhìn nhau lòng thẹn cùng sông núi
Mới đó mà tan như biển dâu

Tết nhớ nhau ngồi viết mấy câu
Người đi rồi chắc chẳng quay đầu
Sông trôi về biển chim về núi
Tôi bỏ quê nhà đi quá lâu

Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.