Tuổi già

Posted: 17/08/2020 in Thơ, Đặng Quang Tâm

Đặng Quang Tâm

May mắn là ta vẫn có nhau
Buồn vui như thuở mới ban đầu
Gặp nhau khi tuổi đời đã nát
Đã biết trong thương có chữ đau

Vẫn hiểu cuộc đời là bể khổ
Nợ nần nên mới đến tìm nhau
Giàu nghèo cũng chẳng qua phần số
Nhẫn nhục còn mong đợi kiếp sau

Hai chữ lợi danh đâu dễ có
Có rồi liệu giữ được bao lâu
Đường đời đã khó già thêm khó
Chung cuộc còn gì chỉ bể dâu

Lúc tuổi xế chiều ngồi nghỉ lại
Đời người ngắn ngủi có là bao
Làm sao giữ trọn tình thân ái
Như buổi ban đầu gặp gỡ nhau

23-7-2020
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.