Mùa Ơn Tạ gà Tây

Posted: 25/11/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Thơ: kể chuyện đời thường

suốt năm cứ gà dai gà đi bộ gà Costco
Mùa Tạ Ơn ban thêm món gà tây truyền thống
dao nĩa trời tây không ưng bàn tay năm ngón
nên trân trọng nĩa dao cho thế thời hội nhập

dẹp bỏ thói thường cứ nhào vô là… phập
rau Răm xé phay hay chặt khúc khới chừa xương
chớ trổ mòi ham ăn theo thói đời tự sướng
dẫu biết cái ăn đứng hàng đầu tứ khoái

Ôn Mệ xưa còn răn đe câu noái
chớ ăn gian không ăn dối tới ăn phàm phu
lũ nghịch tử tham ăn riết hồi quên đủ thứ
lú lẩn làm quên câu… đáo giang tùy khúc

trôi giạt xứ người nhớ nằm câu nhập gia tùy tục
lại không ăn theo thuở ở theo thời là sao vậy?.
Mùa Thanksgiving người có món gà Tây
là tại.bởi.vì nhớ lại hồi xưa…hồi xửa…

chớ bày chuyện ăn(cho)no uống(cho)giã bữa
cũng đừng bày màn ăn nữa rồi uống thêm
xứ sở người ta trăm họ nỗi nhớ quên
mới có mùa Thanksgiving nhắc nhớ cội nguồn

hồi, cũng giúng như mình, họ chạy luông tuồng
trước là tìm tự do sau là tầm no cứu đói
mùa thu hoạch đầu tiên trên vùng Đất Mới
mới cớ sự Mùa Tạ Ơn truyền thống tới giờ

mấy mươi năm lần hồi quen phong thổ
mổi mùa gà tây ta rất là...nghiêm túc
không tay xé phay không dao phay chặt khúc
dao nĩa đường hoàng trân trọng thanksgiving

Ôn Mệ dặn lời lúc suy lúc thịnh
cũng nhớ nằm lòng hai chữ : Cám Ơn ….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng mùa Tạ Ơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.