Thu lữ | Tiễn thu

Posted: 29/11/2019 in Locphuc., Thơ, Yên Nhiên

Locphuc. | Yên Nhiên

Thu lữ

Thu đến mang theo những lá vàng
Hàng cây trơ trụi đứng cư tang
Phòng the thục nữ ngồi đan áo
Ải bắc chinh yên ngựa sẵn sàng
Nhạc gió heo may còn não nuột
Hoa mầu hồng cốm ngóng đông sang
Dừng chân lữ khách say hồn nước
Ngước vọng chân trời một tiếng vang

Locphuc.

 

Tiễn thu

Thu muộn hàng cây đứng chịu tang
Trời mây ảm đạm đón mùa sang
Ngày đi lưu luyến chiều dần tối
Nến thắp lắt lay sắc úa vàng
Giấc ngủ chập chờn ru huyễn mộng
Thời gian gõ nhịp vọng âm vang
Mơ hồ tiếng gió nghe xào xạc
Đông đã về ư? Ngấn lệ tràn

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.