Chuyện Tấn Bình – Sư Khoáng

Posted: 06/12/2019 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Chuyện kể về nước Tấn
Ở thời kỳ Xuân Thu
Có Thánh nhạc Sư Khoáng
Là đệ nhất quân sư.

Trí thông minh tuyệt đỉnh
Nhưng hai mắt bị mù
Được Tấn Công trọng dụng
Tôn hiệu uý Quốc sư.

Một lần khi nghị sự
Tấn Bình công nói rằng:
Chỉ thương khanh trước mặt
Là bóng tối mênh mông!

Sư Khoáng cười mà nói
Bệ hạ nói không sai
Nhưng từ trong tâm trí
Thần rõ năm điều này

Quốc gia nào mắc phải
Đều là hoạ diệt vong
Xin bệ hạ nên gắng
Khắc cốt và ghi lòng:

Một là: do hối lộ
Quan có được uy danh
Bách tính khi oan trái
Không thể tấu thể trình

Quân vương không thấy được
Triều thần cũng làm thinh
Hoặc cậy quyền hiếp đáp
Gây muôn sự bất bình.

Thứ hai: không trọng dụng
Những trung thần trực ngôn
Kẻ gian thâu quyền bính
Tiểu nhân áp vương quyền.

Thứ ba: kẻ hai mặt
Lại được ái được ưu
Hiền tài bị hãm hại
Bằng oan khuất oán cừu.

Thứ tư: để quốc khố
Cạn kiệt bởi xa hoa
Mặc con dân đói khổ
Kẻ không quê, mất nhà

Quân vương lại hiếu thắng
Chỉ thích những hư công
Thích nghe lời nịnh nọt
Ham tửu sắc huê tình.

Thứ năm: không phân định
Đâu sàm tấu, thị phi
Quân pháp thành vô kỷ
Tham quan bất khả trì.

Ấy là điềm vong quốc
Không cứu vãn được đâu
Xin quân vương nhớ kỹ
Để làm kế bền lâu.

Và Tấn quốc hưng thịnh
Là do Tấn Bình công
Lấy lời khuyên Sư Khoáng
Làm Quốc sách trị bình.

Ai là người minh triết
Xem nước ta thế nào
Xét năm điều khuyên ấy
Giờ nó đã ra sao?

Nguyễn Công Vỹ
Nguồn: Fb Nguyễn Công Vỹ

Đã đóng bình luận.