Archive for the ‘Nguyễn Công Vỹ’ Category

Sức sống

Posted: 15/01/2020 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Dù cho thân nát, lá rơi
Còn đây cái gốc dâng đời ngọt thơm
Trách rằng giữa thiệt với hơn
Giữa sinh với tử oán hờn còn sâu
Thế gian muôn vạn sắc mầu
Trắng đen lẫn lộn, vọng cầu đua tranh
Từ nơi cõi chết hồi sinh
Chắt từng giọt sống vươn mình thanh cao
Vươn từ thương tích khổ đau
Khơi nguồn sống, nối nhịp cầu sinh sôi
(more…)

Học lịch sử

Posted: 13/12/2019 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Khi người ta không thích
Học Lịch sử nước nhà
Ấy là đang đánh mất
Hồn cốt của ông cha.

Người sinh ra có gốc
Nước chảy phải do nguồn
Con chim cần xứ sở
Con người có Tổ tông.
(more…)

Nguyễn Công Vỹ

Chuyện kể về nước Tấn
Ở thời kỳ Xuân Thu
Có Thánh nhạc Sư Khoáng
Là đệ nhất quân sư.

Trí thông minh tuyệt đỉnh
Nhưng hai mắt bị mù
Được Tấn Công trọng dụng
Tôn hiệu uý Quốc sư.
(more…)