Học lịch sử

Posted: 13/12/2019 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Khi người ta không thích
Học Lịch sử nước nhà
Ấy là đang đánh mất
Hồn cốt của ông cha.

Người sinh ra có gốc
Nước chảy phải do nguồn
Con chim cần xứ sở
Con người có Tổ tông.

Con người hơn loài thú
Ngoài sự mặc sự ăn
Là tiếng nói, tri thức
Để biết học, biết hành.

Người ta quên Lịch sử
Nghĩa là quên chính mình
Và sự sống khi ấy
Là vô tâm hữu hình!

Chỉ còn ăn với mặc
Làm việc, ngủ và chơi
Sống theo nghĩa tồn tại
Thì đâu phải giống người?

Giáo dục theo “định hướng”
Học chỉ cốt lấy bằng
Thì cả dân tộc ấy
Có tồn tại hay chăng?

Toán học là công thức
Cuộc sống là nhân văn
Hành xử thì không thể
Ba cộng hai bằng năm!

Thầy chỉ dạy cho đủ
Giờ đứng trên giảng đường
Trò thì học bằng cách
Như đọc bản cửu chương.

Bốn mươi năm cải cách
Tiến một lại lùi hai
Hòng tìm ra mọi cách
Bán sách để phát tài!

Coi nhẹ nền nhân bản
Đề cao tính đấu tranh
Xã hội và giai cấp
Cho công cuộc vận hành!

Dạy và học như thế
Dân tộc sẽ đi đâu
Trở về thời tiền sử
Hay văn minh địa cầu?

Nguyễn Công Vỹ
Nguồn: Facebook Nguyễn Công Vỹ

Đã đóng bình luận.