Khi gió Thu về

Posted: 13/12/2019 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Những chiếc lá xanh tươi mùa hạ
Heo may về lả tả rụng rơi
Lạc loài phiêu bạt phương trời
Dần xa thuyền nhỏ ngàn khơi chập chùng

Mong manh sợi chỉ hồng trước gió
Nhớ thương ai nội cỏ rầu rầu
Bâng khuâng mây tím giăng sầu
Bến trong bến đục về đâu hỡi người?

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.