Sức sống

Posted: 15/01/2020 in Nguyễn Công Vỹ, Thơ

Nguyễn Công Vỹ

Dù cho thân nát, lá rơi
Còn đây cái gốc dâng đời ngọt thơm
Trách rằng giữa thiệt với hơn
Giữa sinh với tử oán hờn còn sâu
Thế gian muôn vạn sắc mầu
Trắng đen lẫn lộn, vọng cầu đua tranh
Từ nơi cõi chết hồi sinh
Chắt từng giọt sống vươn mình thanh cao
Vươn từ thương tích khổ đau
Khơi nguồn sống, nối nhịp cầu sinh sôi

Ngẫm hay muôn sự cõi đời
Giữa nơi huỷ diệt là nơi sinh tồn
Dẫu rằng tính thiệt so hơn
Dẫu rằng gieo oán cấy hờn cho nhau
Hoạ hiềm khoét rộng khơi sâu
Hại người hôm trước, hôm sau hại mình
Giữa nơi thế thái nhân tình
“Sát nhân giả tử” tội hình bất dung
Nào ai truy tận diệt cùng
Oán ân một cõi, anh hùng một phương
Đạo trời có quả có nhân
Dù cho thiện ác hưởng phần cả thôi!

Nguyễn Công Vỹ
Nguồn thơ và ảnh: Facebook Nguyễn Công Vỹ

Đã đóng bình luận.