Thơ gửi bạn Phạm Hồng Ân

Posted: 11/12/2019 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Từ trái: Trần Huy Sao và Phạm Hồng Ân

sáng nay
Phạm Hồng Ân ghé thăm Trần Huy Sao
lâu quá rồi nghen giờ thơ văn gặp lại
San Diego mấy ngày dầm mưa mãi
giờ nắng lên rồi bạn nhắn ghé thăm

tưởng là mưa dầm gió giạt mất tăm
câu chữ thơ văn lạc thần hồn chạy tuốt
cám cảnh bạn hiền đường xa xuôi ngược
ghé tìm thăm người ngồi dưới Hiên Trăng

từ bấy lâu nay mình an cư thầm lặng
sáng phê đen chiều chát đỏ qua ngày
thơ văn(g) thuở nào tìm hoài không thấy
hồi mình cầm mi.cờ.rô nói về Thiên Cổ Bùi Ngùi (*)

hồi ra phờ.ri.quây lên Sata Ana mệt đuối
kịp đón thằng con Lác Đác Xuân Rơi (**)
hình như có chụp tấm hình…rất tới
hai đứa hai tô phở quán Hạt Ngò

lâu bắt nhói đứa quên tìm đứa nhớ
nay bạn bất ngờ nỗi nhớ đè nỗi quên
mình đứng đợi bạn thơ xe đậu bên thềm
không bắt tay chỉ cười mừng chưa trôi giạt

Thơ dưới Hiên Trăng tìm Thơ Hiên Thư Các
là chuyện nhỏ thôi bởi lâu ngày không gặp
chuyện lớn là thấy nhau thân tâm thường an lạc
còn đều tay bấm gỏ suốt tháng ngày

đãi ly cà phê tự pha tùy bạn hiền tự khuấy
bớt (hay ưng) thêm đường cho đắng đen lạt ngọt
riêng bạn với tôi thuở giờ chưa thêm bớt
vẫn ngọt đắng chia đều đặn(g) mấy mươi năm

mấy mươi năm Thơ vần thêm tình bạn
thú đam mê vẫn hùa nhau lấn tới
gỏ sém u đầu bấm muốn hụt hơi
bạn nói tụi mình vạ lây nghiệp chướng

nghiệp chướng chi chỉ là màn tự sướng
cho thỏa thú đam mê ai cũng có trong đời
cám ơn Trời cho còn thức dậy sớm mơi
bên ly cà phê tự sướng đọc Thơ mình…mới gỏ…

giúng như sáng nay mình mạnh cui ra trước ngõ
đón bạn Thơ (còn mạnh khỏe) ghé tìm thăm…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 03/12/2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.