Ngõ xưa

Posted: 03/01/2020 in Thơ, Đặng Xuân Xuyến

Đặng Xuân Xuyến
Yêu mến tặng NTY

Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run

Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn
Đã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê
Ngỡ rằng trăm mối bộn bề
Đã quên tôi với vụng về lối xưa

Tôi về bứng cọng gió thừa
Mà như giá lạnh cũng vừa bứt mây
Tiếng cười luất khuất còn đây
Mà xa xót cỏ ken dầy ngõ xưa

Tôi về, bóng đổ dồn trưa
Ầu ơ… nghẽn nhịp lối xưa tháng Mười…

Làng Đá, 30 tháng 12.2019
Đặng Xuân Xuyến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.