Đồng Tâm giáp Tết

Posted: 13/01/2020 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Không thấy hoa mai
Chẳng thấy hoa đào
Chỉ thấy lạnh lùng
Những hàng thép gai

Nhân dân là ai
Là anh là cha
Chị cả chị hai…
Cùng trong một nhà

Đạo lý dân mình
Chị ngã em nâng
Khi máu đã chảy
Ruột kia có mềm?

Tết là yêu thương
Tết là biết ơn
Máu đổ người chết
Còn gì thiêng liêng!

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.